Hygiëne

Hygiëne is zowel bij het aanbrengen als bij de nazorg van tatoeages van groot belang. Onhygiënisch werken brengt bij tatoeëren ernstige gevaren voor de volksgezondheid met zich mee (infecties, hepatitis B en C, en HIV). Gezien de ernst van de gezondheidseffecten en de hoge blootstelling aan het gevaar is preventie noodzakelijk. 

Ten aanzien van het hygiënisch werken bij het aanbrengen van tatoeages is het van belang dat er landelijk overal dezelfde hygiëne voorschriften in acht worden genomen. Het is van belang dat jezelf jouw tattoo goed verzorgd. Hiervoor geef ik natuurlijk duidelijke instructies mee, als je na het zetten van de tattoo weer naar huis gaat. Ook kun je deze hier downloaden 


Uiteraard heeft tattoo ZENit een vergunning voor het aanbrengen van tatoeages, verleend door de GGD & Ministerie van VWS. ZENit tatoeëert volgens de eisen van het landelijk Centrum en Veiligheid (LCHV). Klik hier om de vergunning in te zien.